Kungörelser

Utkast till Ingåport detaljplan

Samhällstekniska nämnden har 20.12.2016 § 76 beslutat framlägga till påseende ett utkast till Ingåport  detaljplan enligt MarkByggL § 65.

Utkastet är till påseende 17.5 - 16.6.2017  i kommunhusets infopunkt och på kommunens webbsida www.inga.fi/ingaport

Eventuella åsikter om utkastet kan framföras under framläggningstiden per post eller e-post till Ingå kommun, Samhällstekniska nämnden, PB 6, 10211 Ingå eller plan@inga.fi


Ingå 8.5.2017

Samhällstekniska nämnden

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 28.10.2016