Glad i Ingå (logo)

Vill du jobba i en växande, dynamisk och välmående kommun, bara en halvtimmes bilfärd från huvudstadsregionen? Bli en del av vår kunniga och motiverade personal som jobbar för att Ingå ska leva upp till sin slogan Glad i Ingå.

Småbarnspedagogiken i Ingå kommun söker en inspirerad och motiverad

AMBULERANDE SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH ICT-STÖDPERSON

från 1.2.2018.

Som ambulerande specialbarnträdgårdslärare ansvarar du för den finskspråkiga småbarnspedagogikens specialkunnande. Specialbarnträdgårdsläraren hjälper personalen att hitta de barn som har specialbehov i ett så tidigt skede som möjligt. Du konsulterar såväl småbarnspedagogikens personal som barnens vårdnadshavare och koordinerar i ärenden som gäller barn med specialbehov. Specialbarnträdgårdsläraren ansvarar också för planeringen och förverkligandet av kommunens verksamhet finska som andraspråk. Uppgiften förutsätter specialpedagogiskt kunnande och god förmåga till växelverkan och samarbete.

Du fungerar också som ICT-stöd för hela småbarnspedagogiken, både på finska och svenska. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat att utveckla, utbilda och inspirera inom ICT, media och digitala verktyg. Därtill har du ansvar för småbarnspedagogikens olika projekt.

Fört att framgångsrikt sköta uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjligheten att utveckla verksamheten tillsammans.

Lönesättning och arbetstid enligt AKTA. Prövotid 4 månader.

Behörighetskrav: Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 2005/272. Den som anställs skall för arbetsgivaren uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Skicka ansökan, CV och betyg som påvisar din behörighet senast 22.1.2018 via Kuntarekry.

Tilläggsuppgifter ges av chefen för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm, 050 341 6520, fornamn.efternamn(at)inga.fi.

Ingå är en kommun i landskapet Nyland med 5 600 invånare. Sommartid mångdubblas antalet, eftersom orten är populär bland sommargäster. Kommunen är tvåspråkig och erbjuder ett heltäckande nät av service – mitt i naturen, nära till allt.


Senast ändrad: 09.01.2018