Ingå kommuns tillkännagivanden

Anbudsförfrågan: Transport av avloppsvatten

Ingå kommun inbegär anbud på transport av avloppsvatten från slutna behållare i Degerby till Ingå vattentjänstverks slammottagning.

Anbuden skall ges via tarjouspalvelu.fi-portalen 24.4.2018 kl. 12:00:

www.tarjouspalvelu.fi/inga


I Degerby finns två 30 m³:s slutna behållare, en i kyrkbyn vid Teboils servicestation och en vid skolan. Behållaren som finns i kyrkbyn fylls för tillfället med ca 1-2 m³ /dygn. Avloppsvattenmängden är ca 400 m³/år.

Behållaren i Degerby skola har en fyllningsgrad på ca 3-5 m³/dygn. Avloppsvattenmängden är ca 700 m³/år.

Siffrorna är riktgivande och de kan ändra under avtalsperioden.

Avtalstiden är 1.6.2018-31.12.2020.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 20.04.2018