Tillkännagivanden

Ansökan om kommunalt bidrag för underhåll av enskild väg 2017

Väglag som önskar erhålla kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar bör lämna in sin vägbidragsansökan senast 30.9.2017 till Tekniska nämnden i Ingå/Vägbidrag,  PB 6, 10211.

Till ansökan skall bifogas granskat protokoll för årsmötet 2017, resultat- och balansräkning, vägenhetslängd samt revisionsberättelse eller motsvarande redovisning i samband med årsmötesprotokollet.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Blanketter kan laddas ner på adressen www.inga.fi/enskildavagar och fås också från kommunkansliets infopunkt.

Tekniska nämnden


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 18.08.2017