Tillkännagivanden

Delgeneralplan för inre skärgården

Delgeneralplanen för inre skärgården

 

Kommunfullmäktige i Ingå godkände vid sitt möte 13.11.2017 delgeneralplanen för inre skärgården (§ 73). Planmaterialet med besvärsanvisning är framlagt på kommungården 1.12.2017–3.1.2018 samt kommunens webbplats http://www.inga.fi/sv/service/planlaggning_och_markanvandning/aktuell_planlaggning/inre_skargarden . Över fullmäktiges beslut kan anföras besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Ingå 30.11.2017

Kommunstyrelsen i Ingå


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 30.11.2017