Tillkännagivanden

Förslag till gatuplan till påseende

Förslaget till gatuplan för Västerbrinken framläggs till påseende enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 22.9 - 23.10.2017 i kommungården.

Materialet är också tillgängligt här:

Situationsplan_Västerbrinken (pdf) (226.1 KB)

Längdsnitt_Västerbrinken_1 (pdf) (286.5 KB)

Längdsnitt_Västerbrinken 2 (pdf) (282.7 KB)

Längdsnitt_Västerbrinken_tomtandel 1 (pdf) (208.1 KB)

Längdsnitt_Västerbrinken_tomtandel 2 (pdf) (206.6 KB)

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska lämnas in senast 23.10.2017 kl. 15:45 och adresseras till Ingå kommun, Tekniska nämnden, PB 6, 10211 Ingå.

Tilläggsuppgifter ger tekniska chefen Alexandra Forsén, tel. +358 9 29 515 315 eller alexandra.forsen@inga.fi

18.9.2017

Tekniska nämnden i Ingå

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 31.05.2017