Tillkännagivanden

Framför din åsikt gällande transportsystemet för slam

Möjlighet att framföra sin åsikt gällande transportsystemet för slam som är på kommunens ansvar.

Västra Nylands avfallsnämnd bereder ett beslut i enlighet med avfallslagen gällande avfallstransportsystemet för slam från slamavskiljar- och slutna slambrunnar i de kommuner som hör till avfallsnämnden (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). För alla som kan beröras av beslutet betydligt reserveras möjlighet att uttala sig om ärendet. Kungörelsen är framlagd till påseende på kommunernas anslagstavlor 1-31.8.2017. Kungörelsen och materialet som gäller ärendet finns i sin helhet till påseende på Västra Nylands avfallsnämnds kontor på adressen Munkabacken 51, Lojo samt på avfallsnämndens internetsidor www.roskradet.fi.

Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till och med den 31.8.2017 till Västra Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 Lojo eller roskradet@roskradet.fi. Åsikterna skall rubriceras med ”Åsikt om avfallstransportsystemet”.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 31.05.2017