Ingå kommuns tillkännagivanden

Ingåport I detaljplanförslag

Byggnads- och miljönämnden beslöt 27.2.2018 § 18 framlägga förslaget till detaljplaneändring för Ingåport I offentligt i enlighet med 65 § markanvändnings- och bygglagen och 27 § markanvändnings- och byggförordningen. Planförslaget är framlagt 12.3–12.4.2018 på
kommungården samt på kommunens webbplats: www.inga.fi/ingaport
Intressenter kan lämna anmärkningar inom påseendetid till Ingå kommun/planläggning, adress: Ingå kommun/planläggning, Strandvägen 2, 10210 Ingå eller e-post: plan@inga.fi

Ingå byggnads- och miljönämnd

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 22.03.2018