Ingå kommuns tillkännagivanden

Planläggningsöversikt 2017

Samhällstekniska nämnden har 7.3.2017 § 10 godkänt planläggningsöversikten 2017.  Planläggningsöversikten finns till påseende på kommunens webbplats

www.inga.fi/planlaggningsoversikt samt i kommungårdens och bibliotekets infopunkt tills följande planläggningsöversikt publiceras.


Ingå 17.3.2017

Samhällstekniska nämnden i Ingå

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 19.03.2018