Tillkännagivanden

Verksamhets- och projektbidrag inom bildningsväsendet 2017

Bildningsnämnden har reserverat medel för utdelning av bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Bildningsnämnden beviljar verksamhets- och projektbidrag.

Ansökningstiden är 3.4 - 21.4.2017. Bilagorna skall tillställas senast 26.4.2017.
Försenade ansökningar beaktas inte.

Verksamhetsbidrag kan beviljas till registrerad förening eller sammanslutning med Ingå kommun som hemort. Föreningen/sammanslutningen bör ha inlett sin verksamhet senast under föregående år och bör bedriva sådan kultur-, idrotts- eller ungdomsverksamhet i Ingå kommun som är öppen för alla. Föreningar som inte är registrerade i Ingå kan anhålla om bidrag endsast för sådan verksamhet som ordnas i Ingå och i den ordnade verksamheten bör minst 70 % av deltagarna vara bosatta i Ingå.

Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av enstaka evenemang eller projekt i Ingå där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap eller inbjudan.

Till ansökan bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Därutöver bör det i ansökan framgå om arrangören ska uppbära en inträdesavgift. Av projektets totala kostnader bör den egna andelen vara minst 20 %.

Bidragsansökningarna kan göras på särskilda ansökningsblanketter, som finns på kommunens hemsida.

Bidragsansökan kan även skickas till adressen
Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå


27.3.2017
Bildningsnämnden


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 23.06.2017