Pendlarbiljetter

Många Ingåbor jobbar i huvudstadsregionen och pendlar dit med buss.

För att kunna köpa en rabatterad anslutningsbiljett behöver du ett hemortsintyg från Ingå kommun. Du visar upp hemortsintyget vid biljettinköpet.

Vänd dig till Mia Avellan eller kommunens infopunkt för att få hemortsintyget, se kontaktuppgifter till höger.


Kollektivtrafik

Senast ändrad: 25.01.2017