Rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa

  • Verksamhetspunkten har ett lopptorg
  • Här kan du läsa dagens tidningar
  • Internetanslutningen får användas fritt av alla
  • Här finns alltid någon att prata med och saker att göra tillsammans

Frukost vardagar kl. 08.00-10.00.


Senast ändrad: 25.01.2017