Avfallshantering

Avfallsbolaget Rosk'n Roll ägs av sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis).

Mikael Carlberg representerar Ingå i bolagets styrelse.

Bolaget sköter:

  • återvinningsservice
  • mottagning av problemavfall
  • avfallsrådgivning
  • konkurrensutsättning av blandavfallskärlens tömning
  • sopbilarnas ruttplanering
  • fakturering av avfallstransporterna och ekoavgifter

I Ingå finns sopstationen Stäppörnen, som tar emot både avgiftsbelagt och avgiftsfritt avfall.

Läs mera här.

Västra Nylands avfallsnämnd

Västra Nylands avfallsnämnd är en gemensam nämnd för de sju kommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Den ansvarar för myndighetsuppgifter som gäller avfallshantering i medlemskommunerna. Nämnden fastställer till exempel hushållens avfallstaxor.

Ingå representeras i nämnden av Sari Wilhola och Ingrid Träskman.

Avfallsnämnden övervakar att dess beslut efterföljs och har rätt att utföra inspektioner som en del av övervakningen.

Avfallsombudet fungerar som Västra Nylands avfallsnämnds kontaktperson och tjänsteman.


Senast ändrad: 29.01.2018