Bestämmelser om rastning

Sällskapsdjur ska hållas kopplade inom tätorter. Hundägare bör se till att djuret inte kommer in på allmänna simstränder, på lekplatser för barn, på torget under torgtid, på idrottsplaner eller i allmänna skidspår. Om man rör sig med hund eller katt på motionsslingorna bör djuret hållas kopplat

Enligt 53 § i jaktlagen får en hund inte hållas okopplad på någon annans område utan markägarens tillstånd. Enligt 51 § i jaktlagen ska en hund dessutom i huvudsak hållas kopplad från den 1 mars till den 19 augusti.

En ansvarstagande hundägare beaktar andra motionärer och skogens djur. Fåglar som bygger bo på marken överger sina ungar om en hund, till exempel av ren nyfikenhet, sticker in nosen i deras bon.

Uppsamling av avföring

Kommunen uppmuntrar hundägarna att samla upp sina hundars avföring, så den inte lämnas kvar i miljön på ett område som underhålls.

När du rastar din hund, ta då med dig plastpåsar så du kan samla upp ditt keldjurs exkrementer. Kasta sedan plastpåsen i din egen soptunna eller i soptunnor som kommunen ansvarar för.

Senast ändrad: 08.06.2017