Invånaraktivitet

Kommuninvånarna kan lämna in invånarinitiativ i frågor de vill påverka.

Om minst 2 % av kommunens röstberättigade invånare ställer sig bakom ett invånarinitiativ ska initiativet behandlas i kommunfullmäktige inom 6 månader.


Senast ändrad: 17.04.2015