Byaråd

Byarna, eller kommundelarna, Degerby, Täkter och Barösund har egna byaråd.

Byaråden är sammanslutningar som jobbar för de egna bygemenskaperna och för att profilera den egna kommundelen.

Degerby byaråd står bakom Museet Degerby Igor och har ett eget byakontor, Rosenberg, som byarådet hyr av kommunen. Byarådet har också utrustat lekparken mitt i Degerby centrum, gett ut lokalhistoriska böcker, drivit EU-projekt och är medarrangör vid Degerbydagen.

Täkter byaråd ordnar verksamhet för bybornas trivsel, till exempel julpyssel, diskussionskvällar, byarunda på cykel och talkotillställningar. Täkterdagen är ett av byarådets årligen återkommande evenemang.

Barösund byaråd grundades redan 1995 och står bakom Forneldsnatten, Barösundsdagen och sommartorget.

Läs mer om byaråden på deras hemsidor, se högra spalten.

innanback Panorama
Innanbäck

Senast ändrad: 02.01.2018