Egnahemsföreningen

Ingå Egnahemsförening erbjuder bland annat en gårdskarlstjänst och uthyrning av redskap och maskiner som föreningens medlemmar kan använda. Föreningen engagerar sig också i kommunala ärenden som berör dess medlemmar och boendemiljön i Ingå.

Senast ändrad: 17.04.2015