Brandsyn

Vid en brandsyn övervakar räddningsverket att räddningslagen efterföljs och ger samtidigt råd för hur säkerheten kan förbättras.  En representant för byggnaden ska närvara vid brandsynen.

Läs mer om allmän brandsyn, extra brandsyn, särskild brandsyn, brandsyn för en offentlig tillställning, områdestillsyn och efterbesiktning på räddningsverkets webbplats.


Senast ändrad: 17.04.2015