2. Påbörjande av arbete

Arbetet får påbörjas först när:

  • byggnadslov har beviljats och besvärstiden har gått ut eller garantisumma har betalats. Om du vill betala garantisumman, meddela byggnadsinspektionen.
  • en ansvarig arbetsledare och en FVA-arbetsledare (om det har fordrats), har godkänts av byggnadsinspektionen för byggprojektet
  • eventuella villkor i lovbeslutet uppfyllts
  • konstruktionsritningar (grund, stomme) inlämnats i 1 exemplar
  • inledningsmöte har hållits (egnahemshus och stora fritidsbostäder).

Senast ändrad: 31.05.2017