6. Övrigt

Besvärstiden

Observera att besvärstiden är 30 dagar och börjar först från delgivningsdagen, vilken brukar vara ca 10 dagar efter mötet. Endast borttagning av ytjord och röjning av byggplats är tillåtet under besvärstiden. Rätten att påbörja byggandet under besvärstiden kan vid behov beviljas av nämnden, som fastställer en garantisumma (se även punkt 1).

Reservera tillräckligt med tid för behandlingen av byggnadslovet! Byggnadslovsansökningarna ska vara inlämnade minst tre veckor före nämndens möte.

Vi svarar gärna på era frågor!

Senast ändrad: 20.08.2015