Blanketter för byggare

Du kan kopiera blanketterna till din egen dator, och beroende på blankettyp antingen skriva ut dem och fylla i dem för hand eller först fylla i blanketterna på bildskärmen och därefter skriva ut dem.

Oberoende av hur blanketten fylls i ska den skickas till Ingå kommun per post eller så kan du lämna in den till byggnadskansliet i kommungården. Elektroniskt kan bygglov sökas via lupapiste.fi

För pdf-blanketterna förutsätts att programmet Adobe Acrobat Reader är installerat i din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner här.

Du kan också hämta blanketterna på Ingå kommuns byggnadskansli eller be om att få dem hemskickade, ring +358 50 440 5840.

 Blanketter från www.suomi.fi-tjänsten

De blanketter som är gemensamma för hela landet kan laddas ner från portalen www.suomi.fi > e-tjänster och blanketter (byggande och boende). Bl.a. följande blanketter hittas där:

Byggprojektanmälan (RH 1) -blankett

 Kommunens egna blanketter

Bygglovsansökan
Ansökan om ansvarig arbetsledare
Beskrivning av avloppssystemet
Färgsättningsförslag
Färgsättningsförslag
Förlängning av bygglovs giltighetstid
Hörande av rågrannar
Hörande av rågrannar
Hörande av rågrannar vid byggande nära gränsen
Hörande av rågrannar vid byggande nära gränsen
Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk
Ansökan: avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL)

Blanketter för ansvariga arbetsledare
Ansökan ansvarig arbetsledare
Avloppssystemets granskningsprotokoll
Byggnadsarbetets inspektionsprotokoll

Övriga blanketter

Utredning över avlopp
Guide för husrivning
Avfallsredovisning för byggare och rivare
Guide för avfallssnåla byggare

Senast ändrad: 28.09.2017