Byggnads- och miljönämnden

Byggnads-och miljönämnden sammanträder en gång i månaden med undantag för juli. Extra möten kan hållas vid behov.

Byggnads- och miljönämndens uppgifter är bl.a. följande:

  • övervaka byggnadsverksamheten och marktäktsverksamheten i kommunen
  • bevilja bygglov
  • fastställa namn på vägar på glesbygden och adressnumrering
  • göra beslut angående undantagslov eller planeringsbehov
  • ge utlåtande angående markplanering
  • fungera som kommunal miljömyndighet

Senast ändrad: 09.01.2017