Byggnadsinspektionen

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar och ger råd i byggandet, i enlighet med vad som bestäms i mark- och bygglagen.

Byggnadstillsynschefen

  •  Leder verksamheten på byggnadsinspektionen och fungerar som föredragande i byggnads- och miljönämnden.
  • Ger information om byggnadsrätter, undantagslovsförfarande, planeringssituation med mera och har hand om reparationsbidragen.

Byggnadsinspektören

  • Utför de flesta synerna och informerar i byggnadstekniska frågor.

Byggnadstillsynschefen och/eller byggnadsinspektören kan på tjänstemannanivå avgöra ärenden som rör kompletterande byggnation enligt följande:

  • ekonomibyggnader (max 100m²), men inte båthus, bastur, verkstäder, torkar eller flisvärmecentraler.
  • tillbyggnad av fritidshus då tillbyggnaden inte överstiger 50%
  • byggande eller utvidgande av egnahemshus enligt detaljplan
  • åtgärdstillstånd

  • anmälningsärenden
  • ansvarig arbetsledare

Förvaltningsassistenten

  • Har hand om kundtjänst, ger uppgifter om beviljade lov och fungerar som byggnads- och miljönämndens sekreterare.

 


Senast ändrad: 11.05.2017