Byggnadstillsynstaxan

När du på förhand vill veta vad bygglovet kostar, ta gärna kontakt med förvaltningsassistenten på byggnadsinspektionen.

Avgifterna består av flera delar och beror på byggnadens typ ock storlek.

Byggnadstillsynstaxan finns att ladda ner här
Byggnadstaxa godkänd 16.5.2017

Senast ändrad: 08.06.2017