Lov för byggande

Innan du börjar bygga, kontrollera vilka lov som behövs.

I markanvändnings- och bygglagen, -förordningen och Ingå byggnadsordningen finns det bestämmelser om vilken typ av lov som krävs.

Bygglovsansökningar med bilagor kan föras till byggnadsinspektören eller förvaltningsassistenten. De kan också postas till följande adress:

Ingå kommun
Bygginspektionen
Strandvägen 2
10210 Ingå

Byggnadstillsynen har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. I fortsättningen kan man ansöka om bygglov även elektroniskt. Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo@inga.fi

Senast ändrad: 04.08.2017