Lov för byggande

Innan du börjar bygga, kontrollera vilka lov som behövs.

I markanvändnings- och bygglagen, -förordningen och Ingå byggnadsordningen finns det bestämmelser om vilken typ av lov som krävs.

Bygglovsansökningar med bilagor kan föras till byggnadsinspektören eller förvaltningsassistenten. De kan också postas till följande adress:

Ingå kommun
Bygginspektionen
Strandvägen 2
10210 Ingå

Senast ändrad: 09.03.2017