Lupapiste

Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Via Lupapiste kan du sköta dina byggtillståndsärenden helt – allt från förhandsförfrågan till projektets slut. I tjänsten samlas alla kommunala myndigheter, byggare, planerare och övriga parter på samma ställe.

Lupapiste täcker Ingå kommuns byggnads- och åtgärdstillstånd, samt åtgärdsanmälan.

Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo@inga.fi

Lupapiste i ett nötskal: 

  1. Registrera dig för tjänsten vid den första användningsgången med bankkoder eller mobilcertifikat och logga därefter in med e-postadress och lösenord.
  1. Skapa en ansökan eller förfrågan: Välj lägesort för ditt projekt och huvudsaklig åtgärd. Härefter kan du antingen göra en förfrågan eller skapa en ansökan för ditt projekt på basen av dina tidigare val.
  1. Kalla in behövliga instanser till projektet från mellanbladet “Parter”. Då personerna har godkänt din inkallelse, kan deras uppgifter läggas till ansökan och på så sätt undviker man onödiga inmatningar. Observerar att ifall ditt projekt kräver en huvudplanerare, ansvarar denna huvudsakligen för att projektet går vidare och kommunikationen med tillståndsmyndigheterna i Lupapiste.
  1. Lagra uppgifterna om projektet och dokumentationen tillsammans med övriga parter. All information som matas in sparas automatiskt i ansökan och du kan fortsätta fylla i den vid en tidpunkt som passar dig.
  2. Be vid behov om råd från myndigheterna i det projektspecifika “Chatt”-fönstret.
  3. Sänd in ansökan till myndigheten i mellanbladet “Lämna in ansökan”.

Lupapiste instruktioner >>

Gå till tjänsten >>

Senast ändrad: 31.05.2017