Byggnads- och miljönämnden sammanträder 2017

Byggnads- och miljönämnden sammanträder på följande tisdagar år 2017:

·         17 januari

·         14 februari

·         14 mars

·         11 april

·         16 maj

·         13 juni

·         22 augusti

·         19 september

·         10 oktober

·         21 november

Protokollet från respektive sammanträde är framlagt till påseende på byggnads- och miljökansliet 10 dagar efter sammanträdet.Senast ändrad: 22.09.2017