Byggnads- och miljönämnden sammanträder 2017

Byggnads- och miljönämnden sammanträder på följande tisdagar år 2017:

·         17 januari

·         14 februari

·         14 mars

·         11 april

·         16 maj

·         13 juni

·         15 augusti

·         12 september

·         10 oktober

·         14 november

·         12 december

 

Protokollet från respektive sammanträde är framlagt till påseende på byggnads- och miljökansliet 10 dagar efter sammanträdet.

Ansökan bör lämnas in minst tre veckor före byggnads- och miljönämndens möte.Senast ändrad: 10.01.2017