Byggnads- och miljönämnden sammanträder våren 2018

Byggnads- och miljönämnden sammanträder på följande tisdagar våren 2018:

·         23 januari

·         13 mars

·         24 april

·         12 juni

Protokollet från respektive sammanträde är framlagt till påseende på byggnads- och miljökansliet 10 dagar efter sammanträdet.Senast ändrad: 30.11.2017