Syneförrättningar och inspektioner i anslutning till bygglovet

Mer information om de obligatoriska synerna finns under Allmänna direktiv.
Kontakta byggnadsinspektionen om du har frågor.

Senast ändrad: 08.06.2017