Dagvårdsavgifter

I Ingå kan barnfamiljerna välja mellan följande dagvårdstider och -avgifter:

  •  För heldagsvård över 7 timmar per dag betalas avgiften för heldagsvård till fullt belopp (100 %).
  • För heldagsvård över 5 timmar och högst 7 timmar per dag betalas 80 % av avgiften för heldagsvård.
  • För halvdagsvård (högst 5 timmar) betalas 60 % av avgiften för heldagsvård.

Månadsavgiften faktureras i efterskott i mitten av följande månad och fakturan förfaller till betalning i början av därpå följande månad. Då en familj samtidigt har två eller flera barn i dagvård ges syskonrabatt.

Dagvårdsavgifterna beräknas utifrån familjens sammanlagda inkomster och familjens storlek. I pdf-filen nedan finns detaljerad information om detta. Om du önskar få en nedsatt dagvårdsavgift för ditt barn ska du fylla i ansökan om detta och bifoga de bilagor som behövs (t.ex. löneintyg). Om din familj inte har rätt till sänkt dagvårdsavgift behöver du inte fylla i ansökan. Då betalar du automatiskt den högsta avgiften för den avtalade dagvårdstiden.

Om ditt barn börjat i dagvården under augusti månad är juli månad påföljande år avgiftsfri.

Detaljerad information finns i bilagan:

Barndagvårdsavgifter 1.8.2014 (pdf) (25.6 KB)

Barndagvårdsavgifter 1.8.2016 (pdf) (219.3 KB)


Senast ändrad: 11.04.2016