Förskoleundervisning

Ingås förskolor finns i samband med klasserna 1-6, antingen i skolbyggnaden eller i en byggnad nära skolan. På det här sättet får barnen en smidig övergång från förskola till skola.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas i förskolegrupper invid Kyrkfjärdens skola i kyrkbyn och i Degerby skola samt i en sammansatt grupp med klasserna 1-2 i Västankvarns skola. Den finskspråkiga förskoleundervisningen sker i skilda grupper i Merituulen koulu.

I Ingå börjar barnen med lekfinska och -svenska redan i förskolan.

Förskolebarnen har rätt till kompletterande dagvård morgnar och eftermiddagar. Dagvården ges i daghemmen kl. 07.00-17.30.  


Merituulen koulu

Senast ändrad: 10.12.2015