Skolanmälan

Anmälan till årskurs 1 och till förskoleundervisning görs elektroniskt via en e-blankett som hittas här (under rubriken skolor). Familjer med barn som ska inleda skolan/förskolan får ett brev hem med uppgifter om inskrivningen. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan.

För mer information kontakta bildningskansliet.


Senast ändrad: 25.02.2016