Länkar för företagare

Arbetslöshetskassor

Det finns två arbetslöshetskassor för företagare i Finland:

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshets­kassa

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarpension

Som företagare sköter du själv om att du samlar pension. Du väljer själv till vilket pensionsbolag du vill betala dina pensionsavgifter. Pensionsavgiften, den så kallade FöPl, ligger också som grund för sjukdagpenningen.  Läs mera här.

Utbildning

Utbildning (endast på finska)

Starta eget Internetbaserat utbildningsmaterial för nyföretagare och personer som funderar på att starta eget. Utbildningsmaterialet ligger som grund för Yrkesexamen för företagare och Specialyrkesexamen för företagare. Portalen upprätthålls av ett nätverk av yrkesinstitut och koordineras av Borgå handelsläroverk, företagsservice.

Regionala länkar

Ingå företagare

Nylands företagare

Novago

Övrigt

Finansbranschens Centralförbund r.f. (FC) är en branschorganisation som företräder företag verksamma i finansbranschen i Finland. På sidorna finns material om företagarens bank- och försäkringsservice.

Finnvera Abp är av staten ägt specialfinansieringsbolag som främjar företagsverksamhet, regional utveckling och exportutveckling. Finnvera förbättrar och diversifierar finansieringsmöjligheterna för företag genom lån, borgen och exportfinansieringstjänster, 

Finpro är en registrerad förening med ca 560 finska företagsmedlemmar som arbetar för att främja internationaliseringen av finska företag. Webbsidan enbart på finska.

Försäkringscentralen VAKES sprider information om försäkringsverksamheten i Finland och bedriver samarbete inom branschen.

FODS, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är ett datasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen.

Folkpensionsanstalten (FPA). Här kan du läsa mer till exempel om hur du som företagare kan lyfta sjukdagpenning.

Portalen FöretagsFinland är en väg till uppgifter om ca 2 000 organisationer, 

Företagsfadderverksamhet, Yrityskummit ry (endast på finska).

Patent- och registerstyrelsen

Riksdagens webbtjänst ger aktuell information om riksdagen och lagstiftningsarbetet

Skatteförvaltningen

TE-centralen, Arbetskrafts- och näringscentralen.

Uppfinningsstiftelsen stöder och befrämjar finländsk uppfinningsverksamhet (sidorna endast på finska)
Senast ändrad: 18.04.2015