Immigrationstjänster

Har du nyligen flyttat till Finland och Ingå?

Ingå kommuns servicekoordinator erbjuder råd, stöd och vägledning oavsett om du har kommit till landet som flykting, i arbetets tecken eller av andra orsaker.

Välkommen att ta kontakt och diskutera frågor kring livet på orten!

Saara Rapeli, servicekoordinator
Ingå kommun
+358 50 4659 920
saara.rapeli(at)inga.fi

Ingahemmet
Ingahemmet. Foto: Benjamin Lundin

Under åren 2016-2017 beviljades sammanlagt 29 asylsökande uppehållstillstånd i Ingå och började sina nya liv i kommunen.

Samtliga av dem är barn och ungdomar som har kommit till Finland utan en vuxen vid sin sida.

Integrationsarbetet sker i nära samarbete med Röda Korset, som driver familjegrupphemmet Heimgård och stödboendet Ingahemmet. Organisationen jobbar för att ge barnen och ungdomarna en fungerande vardag med skola, hobbyer och en hemlik miljö.

Nyckelorden är vardag, fostran och omsorg.

Ta kontakt:

Evelyn Soer, biträdande chef
Röda Korset
+358 40 1628 938
Evelyn.Soer@redcross.fi


Senast ändrad: 29.06.2017