Datero-program

Du kan nu lätt genom Ingå bibliotek fjärrlåna Datero rf:s dataprogram. Dataprogrammen är speciellt riktade till personer med inlärningssvårigheter och funktionshinder, men vem som helst får låna programmen.

Lånetiden är fyra veckor.

I Lukas-katalogen hittar du programmen genom att skriva som sökord "Datero".

Mer information om Datero och dataprogrammen hittar du på Dateros webbplats: www.datero.fi


Senast ändrad: 13.01.2017