Enkät om Ingå bibliotek 2017

Biblioteket

Ingå bibliotek är kommunens vardagsrum – nu har du möjlighet att tycka till om ditt bibliotek!

Fyll i enkäten och ge feedback om våra öppettider, samlingar, evenemang och personal. Resultaten används i evalueringen och utvecklingen av våra bibliotektjänster. Alla önskemål kan vi inte förverkliga, men din åsikt är viktig för oss!

Det tar bara några minuter att besvara frågorna. Du kan svara fram till den 30 april 2017.

Svaren behandlas konfidentiellt och används endast av kommunen.


*) Obligatoriska fält

1. Ålder: *
2. I vilket område bor du? *
3. Hur ofta har du besökt Ingå bibliotek under det senaste året? *

Varför inte?
4. Vad brukar du i huvudsak göra på biblioteket? Du kan välja flera alternativ.5. Ingå biblioteket är meröppet och man kommer in med bibliotekskort och PIN-kod klockan 7-20 varje dag. Är det här en bra sak? *


Varför inte?
6. Anser du att personalen är på plats under tider som är lämpliga för dig? *

Vilka tider skulle passa bäst för dig?
7. Är bibliotekspersonalen tjänstvillig?

Vad kan vi göra bättre?
8. Kan bibliotekspersonalen hjälpa dig när du har frågor om material?

9. Kan bibliotekspersonalen hjälpa dig i användningen av teknisk utrustning och olika program?

Vad kan vi göra bättre?
10. Är det lätt att hitta det du söker i biblioteket?

Varför inte?
11. Vilket material skulle du vilja att biblioteket köpte in mer av?
12. Har du deltagit i något av bibliotekets evenemang (författarbesök, föreläsningar, datorskolning för seniorer, spelkvällar, etc)? *

Varför inte?
13. Vilken typ av evenemang vill du att vi ordnar?
14. Har du använt vårt digitaliseringsrum där du kan konvertera VHS-kassetter, C-kassetter och LP-skivor till elektroniskt format? *

Varför inte?
15. Vilka av bibliotekets elektroniska tjänster använder du? Du kan välja flera alternativ. *


Varför inte?
16. Får du tillräckligt med information om all service biblioteket erbjuder? T.ex. att du kan skriva ut, kopiera och skanna, att du har möjlighet att låna pekplattor och hörlurar samt välja vilket material vi köper in. *

17. Vilka informationskanaler funkar bra? Du kan välja flera alternativ. *18. Övriga kommentarer eller hälsningar till oss?


Senast ändrad: 15.03.2017