Läsecirklar

Våra litteratur- och diskussionsklubbar är öppna för alla.

En svenskspråkig litteraturcirkel ordnas 15.11.2017 kl. 13.30 i bibliotekets övre våning.

Följande finskspråkig litteraturcirkel ordnas 8.11.2017 kl. 13.30 i bibliotekets övre våning.

Välkommen med!

bokcirkel


Senast ändrad: 19.10.2017