Läsecirklar

Våra litteratur- och diskussionsklubbar är öppna för alla.

En svenskspråkig litteraturcirkel ordnas 13.9.2017 kl. 13.30 i bibliotekets övre våning.

Följande finskspråkig litteraturcirkel ordnas 6.9.2017 kl. 13.30 i bibliotekets övre våning.

Välkommen med!

bokcirkel


Senast ändrad: 19.05.2017