Ingås meröppna bibliotek är
öppet varje dag kl. 07.00-20.00

Du som har både lånekort och PIN-kod kan logga in i det nya meröppna biblioteket även under de tider som personalen inte finns på plats.

PIN-koden är den samma som du loggar in i Lukas-webbkatalogen med. Visa ditt lånekort för kortläsaren utanför biblioteket, slå in PIN-koden och vänta på att dörren öppnas automatiskt.

Är Du yngre än 15 år behövs ett skriftligt tillstånd av vårdnadshavaren för att du ska få en egen PIN-kod. Låntagare under förskoleåldern får inte egen PIN-kod.

Bibliotekets kundtjänst är öppen varje vardag och lördag. Det finns även en återlämningslåda invid ytterdörren.  

Ta gärna kontakt med bibliotekspersonalen för mer information.

Senast ändrad: 05.04.2018