Egna reservationer

I bibliotekets nedre våning finns en hylla för reservationer som är klara att avhämtas.

Vi meddelar om aviserade reservationer per e-post. Om du inte uppgett din e-postadress åt oss, skickar vi dig ett textmeddelande eller ringer.

Du kan själv plocka dina reservationer från hyllan, men kom ihåg att låna dem vid automaten innan du går! 

IMG 2713


Senast ändrad: 13.01.2017