Fjärrlån

Närlån från andra Lukas-bibliotek (kommunbiblioteken i Hangö, Raseborg och Sjundeå) är avgiftsfria.

Transporten mellan Lukas-biblioteken (Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö) sker varje fredag.

Fjärrlån

Biblioteket förmedlar även fjärrlån från andra inhemska bibliotek till egna låntagare. Fjärrlånen är avgiftsbelagda.

Fjärrlåneavgiften är 3 €/fjärrlån från inhemska bibliotek (de flesta kommunala biblioteken och Depåbiblioteket). Avgiftsbelagda fjärrlån från inhemska högskolebibliotek kostar 6 €/fjärrlån.

Vi förmedlar även fjärrlån från utlandet. I dessa fall kostar fjärrlånen enligt avsändarbibliotekets taxa.

Fjärrlånebeställningar görs via en e-blankett eller skriftligt med nedanstående fjärrlåneblankett, som du kan sända eller hämta till oss. Du kan också fylla i blanketten i biblioteket.

Till e-blanketten:

 Fjärrlånebeställning 

Pappersblanketter:

Blankett för fjärrlån (docx) (26.2 KB)

Blankett för fjärrlån (pdf) (13.6 KB)

Fjärrlån från Ryskspråkigt bibliotek

Ryskspråkigt bibliotek

Den ryskspråkiga fjärrlånstjänsten sänder material till orter utanför huvudstadsregionen.

Du kan anmäla dig som kund till tjänsten  i Ingå bibliotek. Identitetsbevis ska uppvisas vid anmälan. Du undertecknar också en tillståndsblankett, som ger Ryskspråkigt bibliotek rätt att använda ditt lånekortsnummer vid utlåning. Ingå bibliotek skickar anmälnings- och tillståndsblanketten till det ryskspråkiga biblioteket.

Ryskspråkigt bibliotek bekräftar anmälan och skickar dig ett lånekortsnummer och en PIN-kod. Därefter kan du med egna koder beställa fjärrlånsmaterial via HelMet-sidorna. I databasen kan du använda både det kyrilliska och det latinska alfabetet när du söker efter verk. Som upphämtningsställe ska du ange Sello. Alternativt kan du skicka önskemål till e-postadressen  kauko.rus(at)espoo.fi.

Du avhämtar materialet i Ingå bibliotek dit det också returneras.

Ingå bibliotek meddelar dig när fjärrlånematerialet har anlänt och kan hämtas. Lånen returneras till biblioteket i samma påse som de sänts i.

Lånetiden är 6 veckor.

Förfrågningar: +358 43-825 7993 tai kauko.rus(at)espoo.fi

Senast ändrad: 13.01.2017