Inloggning

Då du besöker biblioteket under självbetjäningstid ska du logga in vid kortläsaren som finns vid ytterdörren. 

Placera först ditt bibliotekskort i läsaren, ange sedan den personliga PIN-koden. Därefter öppnas ytterdörren och du kan gå in.

Befinner du dig i biblioteket då självbetjäningstiden börjar, ska du gå till kortläsaren och logga in. Högtalarsystemet meddelar alltid när självbetjäningstiden börjar. Alla användare som befinner sig i biblioteket under självbetjäningstiden ska registreras så att personalen vid behov kan se vem som varit i biblioteket.


Senast ändrad: 13.01.2017