Utlånings- och återlämningsautomater

I Ingå bibliotek finns två låneautomater som du självständigt kan använda då du lånar och återlämnar material.

Du behöver ett giltigt Lukas-lånekort för att kunna låna. Då du återlämnar material behöver du inte använda lånekortet.

Återlämnat material placeras i hyllan bredvid automaten. Såvida materialet är reserverat eller tillhör ett annat bibliotek placeras återlämningen i vagnen mellan låneautomaterna.

Ta gärna kontakt med personalen om du har frågor!


Senast ändrad: 13.01.2017