Specialbibliotek

Via oss kan du även låna material från olika specialbibliotek. Ta kontakt så berättar vi mer.

Ryskspråkiga biblioteket

Bibliotekstjänster för den ryska befolkningen och alla som är intresserade av det ryska språket och kulturen. Mer än 15 000 böcker på ryska kan beställas kostnadsfritt till varje ort i Finland. Biblioteket finns i Sellobiblioteket i Esbo och hör till Helmet-biblioteken. Läs mer här.

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket erbjuder biblioteksservice för personer med utländska modersmål. I bibliotekets samlingar finns verk på över 80 olika språk för barn, unga och vuxna. Det är en del av Helsingfors stads huvudbibliotek i Böle och hör till Helmet-biblioteken. Läs mer här.

Celia

Celias böcker är till för alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Celia producerar skön- och faktalitteratur i tillgänglig form, bl.a. som tal- och punktskriftsböcker. Produktionen omfattar en tredjedel av all skön- och faktalitteratur som ges ut i Finland varje år. För närvarande omfattar sortimentet cirka 40 000 olika talböcker, som man kan lyssna på direkt på webben. Läs mer här.


Senast ändrad: 14.01.2017