Allemansrätten

Med allemansrätten menas allas rätt att röra sig i naturen, plocka bär, cykla, åka skidor med mera utan markägarens tillstånd.

Du får:
 • röra dig till fots, på skidor eller på cykel i naturen. Du får inte röra dig på gårdsplaner eller till exempel planteringar och odlade åkrar.
 • tillfälligt tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller skada naturen.
 • Störa andra människor.
 • störa vilda djur och fåglarnas häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terrängen utan tillstånd av markägaren.
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.


Senast ändrad: 14.09.2015