FISKELOV I INGÅ KOMMUN

För år 2016 ger kommunen ut följande fiskelov:

1) 5 nätlov för fiske på Haga inre vatten och Westerkulla-vattnen à 33,00 €

2) 5 nätlov för fiske på Haga yttre vatten, Högholmsvattnen och Wes­terkulla-vattnen à 33,00 €

3) 4 nätlov för fiske på Hagafjärds vatten och Westerkulla-vattnen à 33,00 €

4) 30 nätlov för fiske på Westerkulla-vattnen à 33,00 €

Fiskelov utges åt person som är fast bosatt eller äger sommarstuga i kommunen.

I avgifterna ingår mervärdesskatt 24 %.

Fiskeloven utges på Kommungårdens infopunkt i biblioteket med början torsdag 7.4.2015 kl. 8.00.

Kvitto över erlagd statlig fiskevårdsavgift (fiskekort) bör upp­visas.


Fiskelov

Den nya fiskevårdsavgiften ersatt från början på året 2016 den gamla fiskevårdsavgiften och de länspecifika spöfiskeavgifterna.

Fiskevårdsavgiften betalar alla fiskare vid 18-64 års åldern. Avgifterna måste inte utföras om man bara fiskar med metspö, pilk eller strömmingshäckla.

Pris
39 € / år
12 € / 7 dygn
5 € / dygn

Tänk på att:

  • Fiskelovet är personligt.
  • Varje fiskare registreras enligt den nya lagen om fiske via eraluvat.fi
  • Ha med dig kvittot när du fiskar med tanke på eventuella kontroller.
  • Tillståndet som köps för ett kalenderår är giltigt till den 31.12.
  • Fiske för nära någons brygga, bebodda strand eller hus inte är tillåtet. Om någon kommer ut för att se vad som händer så är du troligtvis för nära.
  • Fiske närmare än 50 m från utmärkta, fasta fiskeredskap är förbjudet.
  • Roddare och andra medhjälpare som inte deltar aktivt i fisket behöver inte betala avgiften.

Nyttiga internetsidor för fritidsfiskare


Fiskelov © Laura Ilona

Senast ändrad: 24.10.2016