Kommunens gym

Gymmet i Ingahemmet är öppet klockan 6-22 med egen nyckel.

Årsavgiften för konditionssalen är 50 € och därtill betalas en 9 € pantavgift för nyckeln. Nyckeln kvitterar du ut från kommunens infopunkt.

Gymmet är placerat i ett 140 m2 stort utrymme. Ingång från östra gaveln (mot radhuset).

Gymturer


Senast ändrad: 22.11.2017