Kommunens gym

Styrketräningssalen i Ingahemmet är placerad i ett 140 m2 stort utrymme. Ingång från östra gaveln (mot radhuset).

Årsavgiften för konditionssalen är 50 € och därtill betalas en 9 € pantavgift för nyckeln. Nyckeln kvitterar du ut från kommunens infopunkt.


Senast ändrad: 09.09.2016