Idrottsplan

Idrottsplanen, eller sportplanen som den också kallas, ligger invid Merituulen koulu. Den är utrustad med:
  • en innerplan av gräs, 96 x 58 m
  • löparbanor som är 350 m, rödstubb
  • hopp- och kastplatser med allvädersyta

Idrottsplan,  © Laura Ilona


Senast ändrad: 14.09.2015