Motionsbanan

Motionsbanan, eller spånbanan, ligger strax norr om stamväg 51, mitt emot infarten till Ingå centrum. Motionsbanan är upplyst och du kan välja mellan en kortare 1,2 km lång slinga och en 2,5 km lång bana. Vintertid dras här upp skidspår och då är det förbjudet att gå eller springa i skidspåren.


Senast ändrad: 14.09.2015