Spontanidrottsplats

Spontanidrottsplatsen eller Åparken är en konditionspark för alla åldrar.

Åparken består av en spontanidrottsplats och Kyrkfjärdens skolas lekpark, som får användas av allmänheten utanför skoltiderna.

I parken finns en modern skateplats, sex stycken konditionsstationer, bollplan med konstgräs och sarg samt en beachvolleyplan. För barn finns det bland annat klätterställningar, gungor och en linbana. På området finns också en liten amfiteater för mindre evenemang.

Här finns också en Ornäsbjörk planterad. Kommunen fick trädet i gåva av vänorten Håbo vid 675-årsjubileet.

Längs ån, förbi idrottsplatsen, går en vacker gångväg som startar genast efter bron mittemot gamla bibliotekshuset.

Se även Lekparker.

Spontanidrottsplatsen © Laura Ilona


Senast ändrad: 09.06.2017