Regelbundna träningstider utomhus

Till träningssäsong räknas tiden från maj till oktober.

Regelbundna träningsturer beviljas i följande utomhusanläggningar:

  • sportplanen vid Merituulen koulu (gräsplan och löpbanan)


  • sandplanen vid Idrottsvägen

  • sandplanen och gräsplanen vid Kyrkfjärdens skola


Träningsturer 2017

Ansökan skall inlämnas senast 18.4.2017. Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida, www.inga.fi >Tjänster och blanketter>E-blanketter. Mer information under kungörelser.


Beviljade regelbundna turer maj-oktober 2017

Regelbundna turer utomhus 2017 (pdf) (226.3 KB)


Riktlinjer

Riktlinjer för fördelning av utomhusturer (pdf) (105.5 KB)
Regelbundna träningstider inomhus

Följande gymnastiksalar finns i Ingå:

  • Kyrkfjärdens skola, 28 x 14 m
  • Merituulen koulu, 20 x 10 m
  • Degerby skola, 20 x 10 m

Regelbundna saltider läsåret 2016-2017


Arbets- och semestertiderna är följande i grundskolorna i Ingå under läsåret 2016-2017:

Höstterminen 2016: torsdag 11.8 - onsdag 21.12
Vårterminen 2017: måndag 9.1 - lördag 3.6 (totalt 96 skoldagar)

Lov (gymnastiksalarna stängda):
höstlov: onsdag 19.10 - fredag 21.10 (v. 42)
sportlov: måndag 20.2 - fredag 24.2 (v. 8)
ledig dag: fredag 26.5 (efter Kristi himmelsfärdsdag 25.5 som också är ledig)

Träningsturer 2017-2018

Ansökan skall inlämnas senast 18.4.2017. Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida, www.inga.fi >Tjänster och blanketter>E-blanketter. Mer information under kungörelser.

I ansökan bör framgå

- ansökaren (förening/samfund/privatperson)

- salturens användningsändamål och åldersgrupp (junior/vuxen/för alla)

- till vilken skolsal turen ansöks

- vilken dag och vilket klockslag

- är föreningen eller samfundet registrerat i Ingå eller någon annanstans

-föreningens/samfundens/privatpersonens kontaktuppgifter samt ansvarsperson för salturer


Regelbundna salturer beviljas enligt skolornas läsår.Riktlinjer

Riktlinjer för fördelning av skolornas salturer (pdf) (90.2 KB)
Senast ändrad: 25.10.2017