Kulturen

  • Arrangerar och stöder olika former av evenemang i nära samarbete med föreningar, organisationer, företag, skolor, bibliotek, medborgarinstitut och så vidare.
  • Beviljar understöd till kulturföreningar och organisationer.
  • Sköter den kommunala biografverksamheten, IoBio.
  • Administrerar kommunens hembygdsmuseum, Gammelgården, i samarbete med Ingå musei- och hembygdsförening.
  • Koordinerar kommunens vänortsverksamhet.

Förtroendeorgan: bildningsnämnden.

urklipp konst

Senast ändrad: 08.06.2017